Sinds het beroep van vastgoedmakelaar wettelijk erkend is, wordt het handelen van de makelaar steeds meer in een juridisch en deontologisch keurslijf gebracht. In dit webinar geeft Yves Daenen, partner bij Adlex Advocaten, een duidelijk en praktisch overzicht van de belangrijkste aspecten: aansprakelijkheid, relatie tot de opdrachtgever, borgstelling, permanente vorming, enz.

Welk thema komt in deze opleiding aanbod? 

Hoewel in het onderwerp van deze opleiding enkel het woord "deontologie" staat, moet er uiteraard ook rekening gehouden worden met verschillende andere, vaak dwingende, wettelijke regels. Regels van bijzondere aard zoals het Kb Freya, de Vastgoedmakelaarswet, als van algemene aard zoals het algemeen contractenrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Deze opleiding draait eigenlijk rond alle aspecten waarmee de vastgoedmakelaar kan geconfronteerd worden tijdens de uitoefening van zijn beroep.

Waarom is dit een belangrijk onderwerp voor de vastgoedbemiddelaar en -beheerder? 

De makelaar is een sleutelfiguur in het economisch verkeer. Hij houdt zich vaak bezig met datgene wat in ons recht en onze samenleving nog steeds beschouwd wordt als dé belangrijkste transactie: de verkoop van een onroerend goed. Deze transactie is niet alleen belangrijk vanuit patrimonium rechterlijk standpunt maar ook vanuit fiscaal standpunt.

De wijze waarop de makelaar zijn kantoor en zijn activiteiten organiseert wordt  nauwlettend opgevolgd door het beroepsinstituut: is het verkoopdossier volledig? Staat de stedenbouwkundige info (correct) vermeld? Respecteert de makelaar de privacy (pro tip: gebruik kadasterfinder)? Is de gevoerde publiciteit correct en niet misleidend? Sporen de samenwerkingsverbanden van de makelaar met de regels van de deontologie? 

Voor de makelaar wordt de disciplinaire lat steeds hoger gelegd. 

Kan je een voorbeeld geven van cases waarbij de deontologie van de makelaar zo belangrijk is?

Artikel 1 van de plichtenleer van de makelaar voorziet al onmiddellijk dat die de deontologische plicht heeft om alle wettelijke en reglementaire bepalingen te eerbiedigen waaronder tal van bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek Economisch Recht.

Een goed voorbeeld van het raakvlak tussen deontologische plicht en naleving van burgerlijke wetten is de vraag of een makelaar een bod mag aanvaarden of niet. Daarbij is het al belangrijk te beseffen dat je slechts in zeer weinig gevallen van jouw cliënt een effectief mandaat zal krijgen dat je bijvoorbeeld toelaat een bod te aanvaarden. Sinds de invoering van het KB Freya Vandenbossche moet deze kwestie dan ook zeer uitdrukkelijk in de makelaarsovereenkomst vermeld zijn. Onduidelijkheden en foute toepassingen van deze regel kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Wat is volgens jou de precieze meerwaarde van deze opleiding voor de makelaar/syndicus?

In 2020 werden niet minder dan 116 makelaars geschorst ( schorsingen van verschillende duurtijd, soms met uitstel - al dan niet gedeeltelijk) en zelfs 22 makelaars geschrapt. Vaak voorkomende inbreuken zijn deze rond het hebben van een geschreven opdracht, het houden van een volledig verkoopdossier, het gebruik van de derdenrekening, de onrechtmatige samenwerkingsverbanden, het gebruik van kadasterfinder, het voldoen aan de jaarlijkse opleidingsverplichting, enzovoort.

Het webinar bekijkt aan de hand van diverse casussen, zoals uitspraken van de uitvoerende kamer en de beroepskamer van het BIV, de deontologische en wettelijke verplichtingen en de gevolgen van inbreuken op disciplinair vlak, al dan niet samen met de contractuele gevolgen.

Dit webinar benadert de vele verplichtingen op praktische wijze, met verwijzing naar concrete gevallen en de beoordeling ervan door de tuchtinstanties van het beroepsinstituut : ‘ The proof of the pudding is in the eating’!

Titel: Deontologie van de vastgoedmakelaar: wat elke vastgoedmakelaar moet weten

Docent: Yves Daenen, Adlex Advocaten

Data:

  • 25 mei, 15u-17u
  • 2 juni, 15u-17u

Meer data binnenkort bekend!