BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Webinar: Antiwitwas en UBO-register: is uw kantoor voorbereid? (3u)


Volgens de antiwitwaswet hebben vastgoedmakelaars en rentmeesters een identificatie- en meldingsplicht m.b.t. witwaspraktijken. U mag u als vastgoedmakelaar sinds 2014 geen cash betaling meer aanvaarden bij een vastgoedtransactie.


Maar er is meer… Ondertussen werden al heel wat jaarverslagen ingediend en de FOD Economie voert geregeld controles uit.


Na een korte inleiding gaan we over tot de praktijk: Welke verplichtingen heeft u precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen? Wat bij niet-naleving van uw verplichtingen? Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen? Wanneer onderneemt u actie? En hoe zit het met de verplichte opleiding van uw medewerkers?


U maakt kennis met de antiwitwastool waarmee u kan voldoen aan uw verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Deze tool helpt u met het overlopen van de juiste vragen die u aan uw klant moet voorleggen en laat u bovendien toe met 1 druk op de knop het verslag te maken dat u jaarlijks aan de FOD Economie moet voorleggen.


We bekijken ook kort de informatieverplichting van vennootschappen m.b.t. het invoeren van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners), met als deadline 30/09/2019.

Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedpromotoren
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs

Competenties

Na de opleiding:

 • heeft u een zicht op wat er gebeurt met meldingen bij het CFI en het parket
 • kent u de inhoud van de antiwitwaswet en bent u op de hoogte van de allerlaatste aanpassingen aan deze wet
 • weet u precies welke verplichtingen deze wet voor u inhoudt
 • weet u wanneer en welke actie u moet ondernemen in geval van twijfel
 • weet u wat de afspraken zijn i.v.m. de opleiding van medewerkers
 • weet u wat de identificatie- en meldingsplicht inhoudt
 • weet u welke de gevolgen zijn bij niet-naleving van uw verplichtingen

Planning

Webinar
Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:
 • Donderdag 03 Jun. 2021 - 09u30 - 12u30
  3u Alain Claes
Boekhoudkundig.jpg
fiscaal/boekhoudkundig

65 opleidingen

Docenten
Profile image of Alain Claes

Alain Claes
advocaat Sherpa Law

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙