kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse overheid geeft steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap. De hoeveelheid subsidie hangt af van de grootte van de onderneming. 

Overzicht

Subsidiëringaan te vragen per kalenderjaar
Maximaal subsidie bedrag€ 7.500 voor kleine ondernemingen of middelgrote ondernemingen
Geldigheidsperiode1 jaar
Algemeen steunpercentage30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen)
Indienen projectaanvraagMax 2 weken na start opleiding
BetalingMax 1 maand na aanvraag
Wettelijk verplichte opleidingenWorden gesubsidieerd
CateringMax. € 25 per persoon per dag gesubsidieerd
Niet gesubsidieerdbtw en catering boven € 25

Meer info: ga naar de website van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen) 

Meer over Vivo

An unhandled error has occurred. Reload 🗙