BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract (3u)


In het tweede deel van deze opleiding behandelen we het huurrecht en het contractuele kader van de verhuur. We gaan dieper in op het toepassingsgebied van de huurregimes, bestemming, duur en opzeggingsmogelijkheden, huurwaarde, herziening huurprijs, indexering, huurwaarborg, lasten en provisies, onderhoud, herstellingen, werken, plaatsbeschrijving, registratie,… Kortom: alle informatie die cruciaal is voor de opmaak van een rechtsgeldig huurcontract.


Tot slot wordt ook kort stilgestaan bij de fiscaliteit van de huurinkomsten.


Schrijf ook in voor eerste deel van deze opleiding in de voormiddag: “Een onaanvechtbaar verhuurdossier: essentiële stukken en informatieplichten”!

Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedbeheerders
 • Vastgoedpromotoren
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs

Competenties

Na de opleiding:

 • kent u de 3 huurregimes in Vlaanderen
 • kent u het belang van de registratie van het huurcontract
 • weet u in grote lijnen hoe huurinkomsten fiscaal worden behandeld
 • weet u waarin de 2 huurregimes m.b.t. wonen -gemeen huurrecht en woninghuur- van elkaar verschillen (handelshuur, toeristische verhuur en pacht komen hier niet aan bod!)
 • weet u welke essentiële informatie het huurcontract en de plaatsbeschrijving moeten bevatten

Planning

Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:
 • Dinsdag 19 Okt. 2021 - 14u00 - 17u00
  3u Elke Neeskens
Juridisch.jpg
juridisch

254 opleidingen

Docenten
Profile image of Elke Neeskens

Elke Neeskens
immosign+

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙