BIV erkende uren: 3u

Inhoud

Wegwijzer stedenbouwkundige handelingen (3u)


In deze opleiding schetsen we een volledig up-to-date overzicht van de voorschriften inzake vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijgestelde handelingen. De regels worden geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden én oefeningen.

Een praktische leidraad maakt in elke situatie duidelijk wanneer een vergunning/melding al of niet nodig is.


Enkele voorbeelden van situaties die aan bod kunnen komen:

 • wijzigen van de woonfunctie van een woning en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden binnen een woning;
 • verbouwen, renoveren en onderhouden van een woning zonder volume-uitbreiding;
 • uitbreiden van gebouwen;
 • oprichten van gebouwen in industriegebied;
 • plaatsen van bijgebouwen (keuken, veranda, carport, enz.);
 • plaatsen van vrijstaande constructies (tuinhuis, serre, zwembad, terras, enz.);
 • plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes;
 • planten van groen (bomen, struiken, hagen);
 • plaatsen van afsluitingen;
 • aanleggen van opritten, terrassen, zwembaden, tennisbanen, siervijvers, …;
 • doorvoeren van reliëfwijzigingen (ophogen en afgraven van terreinen);
 • gebruik van een terrein voor opslag van materialen, plaatsen van voertuigen, …;
 • slopen van constructies;
 • doorvoeren van functiewijzigingen en zonevreemde functiewijzigingen.


Hierbij stellen we ons telkens de vraag of er nu meldings- of vergunningsplicht dan wel vrijstelling van vergunning is.

 

 • Verder gaan we kort in op de werking van het “snelinvoerloket” (het Omgevingsloket) waar u zelf vergunningsaanvragen of meldingen kan indienen voor kleine werken rondom de woning.

Doelgroepen

 • Vastgoedbemiddelaars
 • Vastgoedbeheerders
 • Vastgoedpromotoren
 • Bedienden
 • BIV-stagiairs

Planning

Antwerpen
Genk
Gent
Deze opleiding bestaat uit 1 cursusdeel:
 • Woensdag 20 Okt. 2021 - 14u00 - 17u00
  3u Mario Deketelaere
Juridisch.jpg
juridisch

126 opleidingen

Docenten
Profile image of Mario Deketelaere

Mario Deketelaere
advocaat Baker McKenzie – voorkeurmaterie milieurecht

Anderen bekeken ook

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙